Centar za posjetitelje “Med dvemi vodami” / Between Two Waters Visitor Center

Centar za posjetitelje Med dvemi vodami smješten je u staroj zgradi nekadašnje lugarnice, a glavna tema je interpretacija prirode u kojoj se susreću dvije rijeke – Mura i Drava.

Stalna izložba bogata je interaktivnim mehaničkim i multimedijalnim sadržajima te autorskim ilustracijama koje na zanimljiv način prezentiraju prirodne fenomene i kulturnu baštinu Međimurja. Scenografija prostora prikazuje stilizirani krajolik riječnog toka čiji dijelovi imaju funkciju interpretacijskih izložaka  te posjetitelja stavljaju u  perspektivu šetača na riječnoj obali. 

U eksterijeru centra nalazi se brvnara Moj hrast Adam te dječje igralište Rječica s igralicama unutar fluidne šetnice koja podsjeća na tok rijeke.

The Visitor Centre is housed in the old building of a former lodge. The main topic is the interpretation of nature and the location where two rivers – Mura and Drava – intersect.

The exhibition displays interactive mechanical and multimedia content and illustrations presenting the natural phenomena and cultural heritage of Međimurje. The scenography of the exhibition is set to present a stylized landscape of the course of the river, whose parts function as interpretative exhibits.

A log cabin named Moj hrast Adam (My Oak Adam ) is located outside the centre together with a playground named Rječica, holding toys and games along a fluid promenade reminiscent of the river course.

Stručni suradnici / Expert associates:
Katarina Perić, product dizajner, Clinica studio d.o.o.(vanjski suradnik)
Ozana Ursić, product dizajner, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Zoran Šunjić, product dizajner, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Andrea Sužnjević, grafički dizajner, Šesnić&Turković
Lea Fujs, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.
Mirna Draženović, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.
Mateja Kuka, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.

 

Naručitelj
/ Client: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Križovec

Koautori
/ Co-Authors of the exhibition:
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.
Marko Šesnić I Goran Turković, Šesnić&Turković
Igor Pauška

Fotografije / Photo:
Nikola Zelmanović

Realizacija / Realization: 06/2020

 

Otvorite link i pogledajte naš promotivni video centra:

https://youtu.be/VgkBxKub3xI