Interpretacijsko-edukacijski centar “Grpašćak” / Grpašćak Interpretation And Education Center

Interpretacijsko-edukacijski centar Grpašćak smješten je u nekadašnjoj vojnoj utvrdi u sklopu Parka prirode Telašćica, a glavna tema centra je interpretacija flore i faune Dugog otoka. Uz prirodnu baštinu, tematski je obuhvaćena kulturna materijalna i nematerijalna baština kao što su tradicija ribarstva Dugog otoka i povijesni lokaliteti. 

Kao što i naziv središnje izložbe govori — “Između dva plavetnila” — vizualni identitet i scenografija prostora gradacijski vode posjetitelja od dna mora prema nebu gdje kroz interpretaciju morskog i nebeskog plavetnila, makete, interaktivne i multimedijalne izloške posjetitelj upoznaje čari, bogatstva i važnost okružujuće prirode.

Grpašćak Interpretation Center is located in a former military fortress within Telašćica Nature Park. The main topic of the Center is the interpretation of flora and fauna of Dugi Otok. In the Centre, a visitor can also find out more about material and intangible cultural heritage, such as the fishing tradition of Dugi Otok and its historical sites.

As the central exhibition’s name — “Between the Two Blues” — signifies, the visual identity and scenography of the space gradually lead a visitor from the bottom of the sea to the sky above. There a visitor can get to know the charms, richness and importance of the surrounding nature through interactive experience.

Naručitelj
Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

Koautori
Clinica studio d.o.o.
Šesnić&Turković d.o.o.
Vladimir Končar
Muze d.o.o.
Igor Pauška, Kultura d.o.o.

Izvođači
AVC
Printshop
PRIMAT-RD
Pijole-G

Fotografija
Damir Žižić
Vedran Husremović

Realizacija
Lipanj, 2022.