Centar za posjetitelje “Poklon” / Poklon Visitor Center

Centar za posjetitelje Poklon mjesto je susreta planine, čovjeka i mora te svjedoči o suživotu čovjeka i prirode. Vizualni identitet izložbe i scenografija prostora proizlazi iz izohipsi – horizontalnih slojnica koje otkrivaju interaktivne sadržaje prirodne i kulturne baštine Učke i Ćićarije.

Središnji mehanički izložak posvećen je upravo planini te uz popratnu projekciju fizički mijenja svoj oblik prikazujući transformaciju Učke od njenog nastanka do danas.

Uz prostor izložbe, projektom je obuhvaćeno oblikovanje kavane, suvenirnice te edukacijske i konferencijske dvorane koje pojedinačno interpretiraju dodatne zanimljivosti ovog zaštićenog krajolika.

The Poklon Visitor Center is a meeting place of mountains, man and the sea, and testifies to the coexistence of man and nature. The visual identity of the exhibition and the scenography of the space derive from isohypses – horizontal layers that reveal the interactive contents of the natural and cultural heritage of Učka and Ćićarija.

The central mechanical exhibit is dedicated to the mountain, and with the accompanying projection it physically changes its shape, showing the transformation of Učka from its origin until today.

In addition to the exhibition space, the project includes the design of a cafe, souvenir shop and educational and conference halls that individually interpret the additional attractions of this protected landscape.

Izvođači stalnog postava:
Audio Video Consulting d.o.o.
Internova d.o.o.

Fotografije / Photo:
Nikola Zelmanović

realizacija / Realization: 06/2021

Naručitelj
/ Client: Javna ustanova Park prirode Učka

Koautori
/ Co-Authors of the exhibition:
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.
Marko Šesnić I Goran Turković, Šesnić&Turković
Igor Pauška

Stručni suradnici
/ Expert associates:
Ozana Ursić, product dizajner, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Katarina Perić, product dizajner, Clinica studio d.o.o.(vanjski suradnik)
Zoran Šunjić, product dizajner, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Andrea Sužnjević, grafički dizajner, Šesnić&Turković
Mateja Kuka, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.
Lea Fujs, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.
Mirna Draženović, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.